Podle § 1 vyhlášky upravuje rozsah odborných znalostí a dovedností osob uvedených v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření, minimální rozsah věcných, organizačních a personálních předpokladů akreditované osoby a požadavky na její zkouškový řád. Vyhláška také obsahuje vzor tiskopisu žádosti o akreditaci k pořádání odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborné způsobilosti a obsah jeho příloh.

Osobami uvedenými v § 84 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření jsou osoba uvedená v § 74 odst. 1 (tedy investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele a vázaný zástupce penzijní společnosti) a a zaměstnanec osoby uvedené v § 74 odst. 1 a penzijní společnosti, který se přímo podílí na činnostech uvedených v § 74.

Podle § 74 odst. 1 zákona totiž pouze investiční zprostředkovatel, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele a vázaný zástupce penzijní společnosti oprávněn jako podnikatel vyvíjet činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, uzavírat jménem a na účet penzijní společnosti smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Podle § 74 odst. 2 činnosti uvedené v odstavci 1 zaregistruje Česká národní banka investičnímu zprostředkovateli a zapíše do seznamu vázaných zástupců vázanému zástupci investičního zprostředkovatele, kteří splňují podmínku odborné způsobilosti.

 Vyhláška č. 215/2012 Sb. byla dnes rozeslána v částce 76 Sbírky zákonů.

Související