Včerejší tisková konference České advokátní komory se klidně mohla jmenovat „V čem se Člověk v tísni mýlí“. Zástupci ČAK se vymezovali vůči číslům, která prezentovala obecně prospěšná společnost Člověk v tísni jako výši odměn advokátů v soudním a exekučním řízení proti dlužníkům. Podle nich jsou tato čísla příliš vysoká a nemají oporu v žádném právním předpisu. Neodpovídají tedy skutečnosti.

Předseda ČAK Martin Vychopeň pohovořil o výši odměn podle advokátního tarifu. Aby rozptýlil pochybnosti o tom, kde se výše odměn bere, podotkl, že advokáti si ji v těchto věcech nestanovují sami: „Jde o právní úpravu, nikoli o svévoli advokátů. Navrhuje ji Ministerstvo spravedlnosti, ne ČAK.“

Související