Ve výběrovém řízení na zkušební provoz a pronájem 25 monitorovacích náramků zvítězila firma 3M. Zkušební provoz je plánován na dobu čtyř měsíců a vyhodnocení experimentu proběhne v prosinci.

Testování se účastní odsouzení, kterým byl uložen trest domácího vězení, nebo mají v rámci podmíněného propuštění uloženo opatření s domácím vězením shodné. Všichni s účastí na experimentu dobrovolně souhlasili.

Zkušenosti z testovacího provozu elektronického monitoringu chce pak ministerstvo využít k přípravě širšího zavedení tohoto nástroje do trestní praxe. Parlament ČR v současnosti projednává důležitou novelu trestního zákona, kde se rozšiřují možnosti podmíněného propuštění právě i v souvislosti s aplikací elektronického hlídání.

Související