Vládní kabinet projednal mimo jiné návrh nového zákona o katastru nemovitostí. Mezi navrhované změny patří například zpoplatnění některých zápisů, které byly doposud zdarma, například výmazu zástavního práva. Návrh reaguje na nový občanský zákoník a zavádí nové typy práv. Nově se bude zapisovat třeba právo stavby umožňující postavit stavbu na cizím pozemku.

Mezi schválenými předpisy byl dále návrh loterního zákona. Nová právní úprava navrhovaná ministerstvem financí má nahradit stávající normy v oblasti sázkových her a loterií, které jsou zastaralé. Novinkou v předkládaném návrhu je například zavedení daně ze sázkových her, která nahradí místní poplatky, správní poplatky, poplatky za dozor a veřejně prospěšné odvody.

Dalšími schválenými body programu byly také dvě novely, konkrétně návrh novely zákona o státním podniku a návrh novely zákona o integrované prevenci a omezování znečištění.

Související