„V současné době se Institut zabývá zejména návrhem Evropské komise pro fakultativní společnou evropskou právní úpravu prodeje, problematikou konkurence jurisdikcí v trestních věcech, vztahem mezi právní úpravou daně z příjmu a volným pohybem osob v Unii a ochranou osobních dat včetně vymáhání práv z duševního vlastnictví,“ uvádí Aleš Pavel na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Institut, který je nezávislou neziskovou organizací, vznikl v červenci loňského roku. Sídlí ve Vídni. Angažují se v něm zájemci o právo Evropské unie, a to jak fyzické osoby, tak instituce. Jeho současným prezidentem je Sir Francis Jacobs, který například působí jako profesor na King’s College London.

Související