Nebankovní společnosti si snaží zlepšit jméno.
Nebankovní společnosti si snaží zlepšit jméno.
autor: Shutterstock

Na otázku, zda za poslední tři roky firmy opravdu vedly s finančním úřadem soudní spor, odpovědělo 92 % dotázaných záporně.

V oblasti daňové kontroly průzkum ještě dále zjišťoval, zda respondenti mají se správcem daně případy otevřené déle než dva roky. „V této otázce vystavili čeští respondenti českým finančním úřadům dobré vysvědčení, když uvedli, že pouze desetina případů trvá déle než dva roky. Otázkou však zůstává, jestli toto pozitivní hodnocení nesouvisí s nízkou či málo důslednou kontrolní činností správců daně v České republice, na to už bohužel náš průzkum neodpověděl,“ uvedl vedoucí partner daňového a právního oddělení Deloitte v ČR Tomas Seidl.

Jinou oblastí, kterou se průzkum zabýval, byla oblast daňové nejistoty v zemi. Na otázku, co jsou hlavní příčiny její existence, uvedlo nejvíce respondentů časté změny daňové legislativy, dále nepřiměřenou délku daňových řízení a a třetím nejdůležitějším důvodem podle nich jsou rozpory ve stanoviscích daňové správy. Celkem 32 % dotázaných si myslí, že daňová jistota je v Česku horší než jinde ve vyspělých zemích.

On-line průzkum byl proveden mezi 328 respondenty ve 24 zemích, převážně z Evropy.