1) Jak financujete prostory své advokátní kanceláře?

2) Jaký důraz kladete na vybavení advokátní kanceláře, jejího zázemí a její vizuální dojem?

3) Využili jste nebo využíváte možnosti financování advokátních kanceláří prostřednictvím úvěrů?

 TOMÁŠ MACHUREK (JEDNATEL, MT LEGAL)
 
 1) PTomáš Machurekrostory a vybavení naší advokátní kanceláře financujeme ze svých vlastních zdrojů. Investujeme do kvalitního vybavení a co nejvíce příjemného nejen klientského, ale i pracovního zázemí. Jsme přesvědčeni, že mimo jiné i díky tomu vytváříme optimální podmínky pro to nejdůležitější - naše vlastní lidské zdroje, zaměstnance a spolupracovníky.

2) Tak jako i u jiných profesí, tak i u nás, advokátů, platí, že v kanceláři trávíme převážnou část dne a tedy i poměrně velkou část našich životů. Stejně tak, jako věnujeme péči svému osobnímu bydlení, tak se věnujeme i našim kancelářím v Praze, Brně a Ostravě, neboť kromě kvalitních právních služeb i ty jsou vizitkou celé firmy. Vybavení kanceláří jsme podrobně konzultovali s architekty, kteří nám navrhli optimální uspořádání prostor i jejich vybavení a doporučili nám vhodnou kombinaci barev a nábytku. Velký důraz jsme kladli především na funkčnost a ergonomii, pracovní potřeby, maximální využití daného prostoru, ale pochopitelně i na design a nadčasovost.

3) Na provoz naší kanceláře nevyužíváme žádný úvěr. Chod kanceláře je hrazen z vlastních finančních prostředků společnosti, což mimo jiné přispívá i k naší podnikatelské a finanční nezávislosti.

JAN ZRZAVECKÝ (ADVOKÁT, HÁJEK ZRZAVECKÝ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ)

Jan Zrzavecký1) Nájemné za kanceláře hradíme z vlastních zdrojů.

2) V klientské části kanceláře se snažíme o reprezentativnost odpovídající naší profesi. Přestože sídlíme ve starší budově, vnitřní vybavení je moderní, ve všech kancelářích na obdobné úrovni. V neklientské části je samozřejmostí menší kuchyňka pro zaměstnance.

3) Úvěry nevyužíváme a nikdy jsme nevyužívali.

 

VÁCLAV ŠKOLOUT (ADVOKÁT A SPOLEČNÍK, VYROUBAL KRAJHANZL ŠKOLOUT, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ)

 Václav Školout1) Prostory naší AK financujeme z našich vlastních firemních prostředků.

2) Vybavení kanceláře, jejího zázemí a vizuálního dojmu přikládáme velký význam, který se promítá i do výše našich nákladů.

3) Úvěr zásadně nevyužíváme. 

 

 

foto: archivy zmíněných advokátních kanceláří

Odpovědi dalších zástupců advokátních kanceláří najdete v zářijovém čísle Právního rádce, které vychází 27. září.

Související