Z výzkumu, který si nechal zpracovat webový portál Kompenzomat.cz a kterého se zúčastnilo 315 respondentů, vyplynulo, že základní představu o možnosti odškodnění při zrušení letu má 95 % dotázaných, při zpoždění o této možnosti ví 81 % z nich.

„Když jsme se ale ptali na konkrétní situace, ukázalo se, že přesné informace lidé nemají. Například téměř polovina respondentů se chybně domnívá, že nemá nárok na kompenzaci v případě výrazného zpoždění letu, pokud letenku měli zajištěnou přes cestovní kancelář jako součást zájezdu,“ uvádí Václav Forst, nezávislý konzultant v oblasti marketingových výzkumů.


Pouze 5 % dotázaných ví o možnosti požadovat až 600 eur podle evropské legislativy a více než polovina si také chybně myslí, že výše kompenzace se odvíjí od ceny letenky nebo způsobené újmy.

Výzkum dále ukázal, že 78 % respondentů své možnosti žádat o odškodnění nikdy nevyužilo, ačkoliv až 71 % jí využít mohlo. Jako důvody byly uváděny neznalost, nejistota a pohodlnost.

Související