Pozice místopředsedy pro občanskoprávní věci se uvolnila poté, co se tehdejší místopředseda Ladislav Šturma přihlásil do výběrového řízení na funkci předsedy soudu. Po ukončení výběrového řízení byl na tuto pozici navržen předsedou Krajského soudu v Plzni a ministr spravedlnosti jeho návrh přijal.

Výkonem funkce místopředsedy okresního soudu pro občanskoprávní oddělení pak byla dočasně od 1.8.2012 pověřena Lenka Pokorná.