Parlamentní shromáždění Rady Evropy zvolilo Aleše Pejchala soudcem Evropského soudu pro lidská práva v červnu. Kromě něj se o místo za Českou republiku tehdy ucházeli ještě Mahulena Hofmannová a Zdeněk Kühn. Pejchal nahradí ve funkci dosavadního českého soudce Karla Jungwierta.

Do svých funkcí byli spolu s Pejchalem uvedeni také další noví soudci. Konkrétně Paul Mahoney za Velkou Británii, Krysztof Wojtyczek za Polsko a Johannis Silvis za Holandsko.

Související