Systém e-Sbírka má být v budoucnu místem pro závazné elektronické vyhlašování Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Prostřednictvím e-Sbírky si bude moci každý zobrazit úplné znění právního předpisu ke zvolenému okamžiku včetně doplňujících dokumentů. Občané se tak budou moci snadněji orientovat v právním řádu, který je pro ně nyní mnohdy nepřehledný.

"E-sbírka je pro mě především investicí státu, která povede k velkým úsporám ve státní správě, ale také ke zlepšení služeb občanům. Dnes většina obcí, ministerstev, ale i my ve sněmovně platíme za služby právnických systémů, které poskytují souhrnné informace o zákonech a dalších právních předpisech, kterými se musí občan na našem území řídit," řekla například poslankyně Lenka Andrýsová.

Druhý z projektů, systém e-Legislativa, má sloužit jako elektronický nástroj pro tvorbu právních předpisů, pokrývající celý legislativní proces. V budoucnu by tak měly být návrhy právních předpisů vytvářeny, předkládány, projednávány, podepisovány a odesílány k vyhlášení výlučně prostřednictvím systému e-Legislativa.

Podle dřívějšího vyjádření Andrýsové se k projektům uskuteční v novém roce odborný seminář.

Související