Podle analytické části a různých výzkumů, jak uvedl projektový vedoucí Transparency International Radim Bureš, považuje korupci za nejnaléhavější problém České republiky 95 procent respondentů. Za nejzkorumpovanější segment společnosti pak bývají považovány politické strany a úřady, segmenty jako zdravotnictví či policie jsou podle prezentovaných informací považovány za zkorumpované daleko méně.

Podle závěru analytické části je tak „problémem ČR spíše tzv. velká organizovaná korupce zaměřená na zneužívání veřejných prostředků a přecházející do stavu tzv. „state capture“, nikoliv drobná administrativní korupce.“

„Strategická část udává základní strategické směry mezi které patří: profesionalizace veřejné správy (např. zákon o úřednících omezující vliv politických stran na chod úřadů), nakládání s veřejným majetkem (např. zveřejňování smluv a nabídek kontrolující využívání veřejných prostředků), posilování protikorupčních nástrojů v soukromém sektoru (např. rozkrývání konečných vlastníků – uchazečů o veřejnou zakázku), zvyšování transparentnosti politických stran (např. povinné zveřejňování účetnictví stran na webových stránkách), vyšetřování a stíhání korupce (např. zřízení specializovaného státního zastupitelství sloužící k odhalování, vyšetřování a stíhání korupce), posilování protikorupčního klimatu v české společnosti (např. přijetí zákona řešící ochranu oznamovatelů korupce a tím oznamovatelům nabídnout konkrétní pomoc a poradenství), vytvoření kapacit pro monitoring korupce (např. vytvoření Programu boje proti korupci, který bude sloužit k posilování poznatkové základny a na podporu protikorupčních aktivit neziskových organizací a veřejných institucí), posilování transparentnosti veřejného sektoru (např. zákon o svobodném přístupuk informacím a zákon o střetu zájmů),“ uvedla Karolína Peake.

Bylo tak stanoveno 10 konkrétních prioritních úkolů a jejich gestorů:
- zákon o úřednících (Ministerstvo vnitra)
- zákon o střetu zájmů (místopředsedkyně vlády)
- zákon o svobodném přístupu k informacím (Ministerstvo vnitra)
- rozkrývání konečných vlastníků (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- ochrana oznamovatelů (místopředsedkyně vlády)
- finanční kontrola a audit (Ministerstvo financí)
- vlastnická politika státu (Ministerstvo financí, ostatní rezorty)
- strategie a metodika veřejného nakupování (Ministerstvo pro místní rozvoj)
- zákon o státním zastupitelství (Ministerstvo spravedlnosti)
- protikorupční program (místopředsedkyně vlády)

Související