Vládní návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností chce především zamezit korupčnímu jednání, ke kterému může prostřednictvím anonymních akcií docházet. Pokud si nově bude chtít akciová společnost akcie na majitele zachovat, bude mít na výběr ze dvou možností. Buď učiní zaknihování u Centrálního depozitáře nebo provede imobilizaci akcií, tedy jejich fyzické uložení v bance. V případě, že nic z toho akciová společnost neudělá, budou se její listinné akcie na majitele od 1. ledna 2014 považovat za listinné akcie na jméno a dokud si držitel nezajistí výměnu akcií na jméno, nebude moci vykonávat práva s akcií spojená.

„Tuto normu vnímáme jako velmi důležitou pro rozkrytí akcionářské struktury některých akciových společností, což je potřebné zejména ve vztahu k zajištění lepší kontroly nad vynakládáním veřejných peněz v rámci veřejných zakázek a dotací. Je však potřeba si uvědomit, že zrušení anonymních akcií není samospasitelné, a zvýšení transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je nutné podporovat i dalšími nástroji.“ uvedl Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR.

Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností navazuje na zákon o obchodních korporacích, který již s existencí anonymních akcií na majitele k 1.1.2014 nepočítá. Předpis nyní projedná Senát.

Související