Evropská komise chce především zrevidovat stávající právní předpisy z hlediska upřesnění rozsahu práv z ochranné známky a také zapracování judikatury Soudního dvora. Konkrétně jde o směrnici z roku 1989 (nyní kodifikovanou jako 2008/95/ES), kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách a nařízení z roku 1994 (nyní kodifikovaného jako 207/2009/ES) o ochranné známce Společenství. Změněno má být také nařízení Komise z roku 1995 (2869/95) o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu.

Co se týče poplatků, Komise chce výrazně změnit systém jejich vybírání. Nyní je možné, aby se poplatek za zápis ochranné známky vztahoval až na tři třídy výrobků, nově by však mělo být možné zapsat ochrannou známku pouze pro jednu takovou třídu. To bude platit jak u přihlášek ochranné známky Společenství, tak u přihlášek vnitrostátních. Komise tím chce pomoct podnikům k menším nákladům. Novelizované nařízení o poplatcích by mělo být přijato do konce roku.

V rámci modernizace předpisů má dojít také k posílení možností boje proti padělanému zboží při tranzitu přes Evropskou unii a k zjednodušení spolupráce mezi úřady členských států a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu. 

„Není zapotřebí zásadních změn: základy systému zůstanou nedotčeny. Naším cílem je modernizace konkrétních prvků tak, aby byl systém jednodušší, levnější a účinnější,“ uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

Související