Z publika padl například dotaz na nová pravidla smluvního zastoupení, konkrétně na výklad § 441 odst. 2 nového občanského zákoníka, který stanoví: „Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.“

Tazatel se ptal, zda v situaci, kdy například právní jednání vyžaduje formu notářského zápisu, bude nutné plnou moc udělit také ve formě notářského zápisu.

V odpovědi na tuto otázku nebyli právníci stojící za novým kodexem úplně jednotní. Zatímco hlavní autor kodexu Karel Eliáš podpořil v otázce naznačenou variantu řešení, bývalý náměstek ministra spravedlnosti a současný odborný asistent katedry občanského práva a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Filip Melzer částečně protiargumentoval smyslem a účelem normy.

Řešila se například také forma právního jednání a to, zda komunikace e-mailem splňuje písemnou formou či nikoliv. Názory přítomných právníků nebyly totiž shodné. Zatímco náměstek ministra spravedlnosti František Korbel podpořil ten výklad, že e-mailová komunikace by skutečně splnila požadavky písemné formy, Filip Melzer mluvil o tom, že posuzování záleží případ od případu. Tam, kde plní písemná forma zajišťovací účel, by podle něj e-mail písemnou formu nesplňoval.

Kongresu Právní prostor 2013 se v Seči-Ústupkách účastní zhruba 200 lidí, akce pokračuje i zítra.

Související