Do literární soutěže vyhlášené advokátní kanceláří TaylorWessing e|n|w|c Advokáti v Praze se zapojilo celkem 25 studentů. Jejich úkolem bylo anglicky napsat úvahu na téma "Kdy zdraví potřebuje advokáta?". Čtyřčlenná odborná porota nakonec vybrala pět nejlepších prací.

Absolutní vítězkou se stala Adéla Tukhi, studentka Masarykovy univerzity v Brně. Jako výhru získala placenou stáž v pobočce advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti ve Vídni, ale také zápisné na květnový pražský maraton a nocleh ve 4hvězdičkovém hotelu či účast na pozávodním večírku.

Kromě ní zvítězili také Tomáš Vágner z School of Law at the University of Aberdeen, Petr Veselý z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Vojtěch Říha z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Ondřej Najman z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ti se mohou také těšit na placené stáže v pobočkách kanceláře, a to konkrétně v Praze, Bratislavě, Budapešti a Varšavě.

„Mile nás překvapila šíře i závažnost témat, kterými se studenti zabývali. Mezi vítěznými pracemi se objevily úvahy nad společensky složitou problematikou náhradního mateřství či eutanázie,“ řekl Erwin Hanslik, člen poroty a partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Kromě něj v porotě zasedl také Roland Staudinger, jednatel společnosti MEDITERRA, dále Petr Šustek, odborný asistent na katedře občanského práva Právnické fakulty UK a novinář Michal Růžička.

Související