Ustanovení § 2165 NOZ říká, že „kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. Část odborné veřejnosti však začala ustanovení vykládat tak, že lhůta se bude vztahovat pouze na vady existující při převzetí věci a nikoliv už na vady vzniklé při jejím užívání.

Zákonné záruky na zboží podle NOZ proto řešila společná skupina Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva spravedlnosti, která výše zmíněný výklad odmítla a ujistila veřejnost, že práva spotřebitelů zůstanou i po 1. lednu 2014 stejná.

„Nedomníváme se, že by práva kupujícího měla být novým občanským zákoníkem omezena,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti František Korbel. Jeho slova potvrdil také Tomáš Hajdušek, náměstek ministra průmyslu a obchodu: „Spotřebitelé by měli mít možnost stejně jako dnes uplatnit právo na odpovědnost za vady po dobu dvou let," uvedl.

Související