Za nejvýznamnější splněné úkoly lze považovat předložení tří návrhů důležitých zákonů. Prvním z nich je návrh zákona o státních úřednících, který upravuje předpoklady pro práci státního úředníka. Druhým předpisem je pak návrh zákona o státním zastupitelství, který počítá například se zřízením Úřadu pro potírání korupce v rámci Nejvyššího státního zastupitelství. Oběma návrhy zákonů se vláda bude zabývat na svém středečním jednání.

Třetím návrhem zákona, který má přispět k boji s korupcí, je návrh zákona o svobodném přístupu k informacím. Ten zavádí například nový institut informačního příkazu, kterým může nadřízený orgán přikázat povinnému subjektu přímé poskytnutí informace. Dalším bodem, který je v zprávě zmiňován a který se podařilo naplnit, je zvýšení ochrany oznamovatelů trestné činnosti, neboť vládě byly na začátku května předloženy změny zákonů, které s touto problematikou souvisejí.

„S plněním nové vládní protikorupční strategie jsem v zásadě spokojena. Zákon o státních úřednících a zákon o státním zastupitelství jsme sice zdědili ze strategie předchozí, ale konečně se podařilo většinu zásadních připomínek vypořádat a zákony může projednat vláda. Právě tyto zákony spolu s úpravou financování politických stran a zavedení registru smluv považuji za naprosté priority tohoto volebního období a doufám, že vzhledem k času, který nám v legislativním procesu zbývá, nebudou ostatní politici jejich přijetí účelově oddalovat či bránit,“ řekla Karolína Peake.

Zpráva však také obsahuje body, které se zrealizovat nepodařilo. Konkrétně je to nedořešení možnosti poskytovat dotace neziskovým organizacím, které se zabývají bojem s korupcí, či nedokončení prací na zveřejňování jednotlivých fází legislativního procesu vlády.

Související