Vláda návrh zákona projednávala již na svém předminulém jednání, Ministerstvo vnitra však mělo některé pasáže ještě přepracovat. Podle Karolíny Peake tak například došlo k jasnějšímu vymezení politických a úřednických funkcí. Změny by se měly dotknout i zavedení státního tajemníka na 26 ústředních státních úřadů, jmenovaného na pět let. Jmenování i jeho odvolání by probíhalo podle Karolíny Peake na návrh ministra premiérem. Státní tajemník se podle ní bude starat například o personální záležitosti a hodnocení úředníků.

Právě nedostatečné vymezení interakce politických nominantů a úředníků bylo jedním z bodů kritiky, které ohledně návrhu zákonu (ve stavu před zapracováním připomínek) vznesla Lenka Petráková z hnutí Oživení. Další problémy či nejasnosti jsou podle ní v pravidlech organizační struktury, přijímání nových úředníků nebo například v odměňování. Lenka Petráková přepracovaný návrh ještě neviděla, ale podle informací, které prezentovala Karolína Peake, jej považuje za pozitivní posun, ale stále podle ní zastává mnoho otázek.

„Teď už to bude velmi citlivé politické jednání ve Sněmovně,“ řekla také Karolína Peake.

Jedním z důvodu nutnosti přijetí zákona o státních úřednících, který má jasně vymzezit jejich postavení, je i požadavek Evropské unie vázáný právě na možnost čerpání evropských peněz. Michaela Suchardová, která spolupracuje s Nadačním fodem proti korupci, však varovala před tím, že hrozba nemožnosti čerpat prostředky z fondů pro programovací období na roky 2014 až 2020 nesouvisí jen s přijetím či nepřijetím zákona o státních úřednících, ale také s jeho kvalitou.

Postřehy zazněly na pracovním setkání pořádaném Rekonstrukcí státu.

Související