Maximální lhůta 30 dní pro splatnost dodávek zboží a služeb bude moci být výjimečně v některých případech prodloužena až na 60 dní. Tuto lhůtu pak bude možné překročit jedině tehdy, pokud to nebude vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Poslanci schválili novelu v původním znění a zamítli pozměňovací návrh Senátu, který umožňoval prodloužení splatnosti až na 60 dnů, je-li veřejný zadavatel poskytovatelem zdravotních služeb.

Pokud obsahem závazku bude dodat zboží nebo službu za úplatu veřejnoprávní korporaci, lhůta 30 dní bude moci být delší pouze v případě, pokud to bude odůvodněno povahou závazku. Ani tehdy však maximální doba splatnosti nesmí přesáhnout 60 dní. Novela také stanovuje maximální dobu trvání přejímky zboží nebo služeb na 30 dní.

„Nejčastěji čelí špatné platební morálce, a to hlavně ze strany velkých odběratelů, malí a střední podnikatelé. Právě je by měla novela obchodního zákoníku chránit, protože opožděné platby mohou být pro živnostníky prakticky likvidační,“ řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

V případě nedodržení lhůt zavádí zákon sankce. Věřitelé také budou nově moci kromě úroku z prodlení a nákladů soudního řízení požadovat minimální náklady spojené s uplatněním pohledávky v paušální výši 1 200 Kč.

Související