Cílem publikovaného zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů je omezení anonymního vlastnictví obchodních společností, zejména používání listinných akcií na majitele.

Pokud si nově bude chtít akciová společnost akcie na majitele zachovat, bude mít na výběr ze dvou možností. Buď učiní zaknihování u Centrálního depozitáře nebo provede imobilizaci akcií, tedy jejich fyzické uložení v bance. V případě, že nic z toho akciová společnost neudělá, budou se její listinné akcie na majitele od 1. ledna 2014 považovat za listinné akcie na jméno a k tomuto dni rovněž dochází k odpovídající změně stanov. Dokud si držitel nezajistí výměnu akcií na jméno, nebude moci vykonávat práva s akcií spojená.

Zákon o zvýšení transparentnosti akciových společností navazuje na zákon o obchodních korporacích, který již s existencí anonymních akcií na majitele k 1.1. 2014 nepočítá. Předpis nabude účinnosti 30. června.

Související