Současná akreditace skončí Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) v říjnu. Od loňského roku však nemohla přijímat do magisterského oboru právo nové uchazeče. V případě schválení akreditace ministerstvem se fakulta chystá vypsat přijímací zkoušky tak, aby noví studenti mohli nastoupit tradičně na podzim.

"Jsem za toto rozhodnutí velmi ráda. Fakulta se posunula o velký kus dopředu a akreditační komise nyní tento pozitivní vývoj potvrdila. Pro fakultu se tak otevírá nová šance a já pevně doufám, že ji uchopí a rozvine ve svůj prospěch, jako rovnocenný partner ostatních součástí univerzity," uvedla Ilona Mauritzová, rektorka ZČU.

Komise měla o udělení akreditace Právnické fakultě ZČU rozhodovat již v dubnu, svůj verdikt ale tehdy odložila. Důvodem tehdy mimo jiné byla výtka, že většina profesorů a docentů je v důchodovém věku. Podle děkana fakulty Jana Paulyho však škola nyní zapracovala na posílení mladých docentů: "Sedm pedagogů už zahájilo habilitační řízení, jeden už odhabilitoval a dalších šest spolupracovníků má rozpracované habilitační práce. Příští rok by je všichni měli podat," řekl pro ČTK.

Od příštího roku může na fakultě studovat minimálně 200 studentů magisterského oboru právo a 83 studentů bakalářského oboru veřejná správa. Fakulta se nechystá čísla nijak výrazně překročit: "Nechceme produkovat nezaměstnané studenty. Malou fakultu do 1200 studentů jsme deklarovali i v dlouhodobých strategii ZČU. Na takto velkou fakultu bylo deklarováno i personální zabezpečení," dodala pro ČTK rektorka Ilona Mauritzová.

Související