Siniša Rodin byl jmenován soudcem Soudního dvora EU na funkční období do začátku října 2015. Rodin působí na Právnické fakultě Univerzity v Záhřebu a jeho specializací je právo EU, mimo jiné se spolupodílel na první učebnici tohoto práva v Chorvatsku. V minulosti byl také předsedou pracovní skupiny pro přistoupení k EU a členem vyjednávacího výboru.

Soudkyní Tribunálu pak byla jmenována Vesna Tomljenović, jejíž funkční období skončí již ke konci srpna. Tomljenović učí na Právnické i Ekonomické fakultě Univerzity v Rijece, její specializací je zejména mezinárodní právo soukromé. Je také předsedkyní chorvatského sdružení srovnávacího práva.

Související