Benešová se takto rozhodla po dnešním setkání s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou a olomouckým vrchním státním zástupcem Ivo Ištavanem. Benešová bude usilovat o to, aby byl zákon chtěn všemi a byl podle toho připraven . Ministryně například uvedla, že Ivo Ištvan nesouhlasí s rušením vrchních státních zastupitelství.

„Zákon je nedodělek z mnoha úhlů pohledu. Než za každou cenu, třeba pomocí pozměňovacích návrhů, protlačit Poslaneckou sněmovnou nedokonalou normu, raději zákon přepracujeme a předložíme znovu. Boj s korupcí zůstává mezi prioritami mými i celé vlády, ale musí se opírat o kvalitní a domyšlené zákony,“ uvedla Marie Benešová.

„Zůstává neshoda na rušení vrchních státních zastupitelství, což bude nutné odstranit a rozhodnout se jaká varianta dostane přednost. Zrušení jednoho stupně systému, tedy vrchních státních zastupitelství, není v tuto chvíli kopírováno stejným postupem v soustavě soudů a v důsledku by tedy momentálně bylo jakýmsi mezikrokem na cestě k reformě soustavy jako celku, který by ale zřejmě dlouho zůstal krokem nesystémově osamoceným,“ sdělila dále Benešová.

„Takzvaný protikorupční speciál je sám o sobě určitě dobře míněným záměrem, ale bude nutné jej ještě detailně vydiskutovat a precizovat,“ popsala také ministryně.

„Výhrady, které jsem měla k myšlence uvažovaného Poradního sboru státního zastupitelství, dnešní porada rozptýlila. Zůstává nevyřešená otázka, kdo by případnou změnu systému financoval. Rozpočet ministerstva na to zatím připraven není a bude nutné v tomto směru napnout snahu o navýšení rozpočtu. Jsem připravena o takovém navýšení vyjednávat tak, aby nová koncepce mohla fungovat,“ uvedla.

Dnešní tiskové konference se účastnili jen zástupci Ministerstva spravedlnosti, zmiňovaní státní zástupci odmítli účast podle slov tiskové mluvčí ministerstva Štěpánky Čechové kvůli pracovním povinnostem.

„Nejvyšší státní zástupce se dnešního dne společně s oběma vrchními státními zástupci zúčastnil jednání s ministryní spravedlnosti ohledně návrhu zákona o státním zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce vysvětlil některé instituty nového zákona, který i nadále považuje za dobrý a podporuje ho. Nicméně respektuje rozhodnutí ministryně spravedlnosti navrhnout vládě stažení zákona z projednávání v Poslanecké sněmovně, když toto je právem vlády České republiky jakožto předkladatele zákona,“ zní oficiální stanovisko nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

„Zpětvzetí návrhu zákona o státním zastupitelství, tedy de facto jeho odložení do ztracena, znamená jasné vítězství všech odpůrců trendů symbolizovaných osobami Lenky Bradáčové a Pavla Zemana, a to uvnitř i vně soustavy státního zastupitelství. Na tom nic nemění ani fakt, že to momentálně ani jeden z nich nemůže přiznat. Setrvávám na stanovisku, že reforma soustavy státních zastupitelství je nutná, ale je, zdá se, neproveditelná v dnešní tak pokrytecké politické situaci,“ reagoval ale na nové zprávy bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek s tím, že „je také zřejmé, že plánované zrušení vrchního státního zastupitelství v Olomouci je třeba přehodnotit a naopak jej za zásluhy o moderní pojetí demokracie zachovat na věčné časy a nikdy jinak, nechť to stojí, co to stojí.“

Související