Oproti roku 2011 se sice množství zadržených výrobků snížilo, přesto jde stále o téměř 40 milionů produktů, které porušovaly normy práva duševního vlastnictví. Největší skupinu padělaného zboží, téměř třetinu, tvořily cigarety, významnější podíl měly ještě lahve, svítidla, lepidla nebo prací prášky. Sedmdesát procent celních zásahů se vztahovalo na poštovní a kurýrní balíky.

„Celní orgány tvoří první obrannou linii EU v boji proti padělkům, jež podrývají činnost podniků respektujících právo. Dnes zveřejněná zpráva ukazuje náročnost a význam práce, kterou celní orgány v této oblasti vykonávají. Hodlám i nadále usilovat o další zvýšení ochrany práv duševního vlastnictví v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s mezinárodními partnery, průmyslem a členskými státy,” řekl Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit.

Většina padělaného zboží pocházela z Číny, některé výrobky byly vyrobeny také v Maroku, Hong Kongu a Bulharsku. Skoro devadesát procent zadržených padělků bylo zničeno nebo byl případ jejich případ předán soudu.

K lepší ochraně práv duševního vlastnictví schválil v červnu Evropský parlament nové nařízení o prosazování práv duševního vlastnictví celními orgány. Předpis nově vymezuje pravidla pro ničení nelegálních a nebezpečných výrobků, které se nacházejí v EU.

Například při tzv. zjednodušeném postupu bude možné zničit napodobeniny bez soudního příkazu, pokud proti tomu nemá námitky dovozce zboží a souhlasí také držitel autorských práv. V nařízení je také obsažen zvláštní postup pro tzv. malé zásilky do 2 kg. V případě zničení zboží má příjemce 10 dní na vyslovení souhlasu s likvidací, aniž byl platil náklady na skladování či zničení.

Související