Schvalování doprovodných předpisů se v Poslanecké sněmovně neobešlo bez problémů. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí totiž nejprve nebyl přijat, následně ale poslanec Chalupa vznesl námitku proti hlasování kvůli svému špatně zaznamenanému hlasu. Při novém hlasování byl zákon nakonec těsně 73 hlasy schválen.

Poslanci dále schválili novelu insolvenčního zákona, doprovodný zákon, nový zákon o zvláštních řízeních soudních, novelu občanského soudního řádu a nový rejstříkový zákon. Dalšími předpisy jsou pak zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací a zákon o převodu jednotek některých bytových družstev.

Senát se bude předpisy doprovázejícími rekodifikaci pravděpodobně zabývat až v září. Vzhledem k tomu, že v případě schválení musí zákony ještě podepsat prezident, lze očekávat, že doba k seznámení se s jejich obsahem bude poměrně krátká. U všech předpisů se totiž počítá s nabytím účinnosti k 1. lednu 2014, tedy společně s novým občanským zákoníkem.

Zdržení schvalování zákonů v Poslanecké sněmovně bylo způsobeno situací kolem ustavování nové vlády. Doprovodné předpisy se zde zastavily před třetím čtením.