Konkrétně jde o směrnici o hromadném propouštění, směrnici o převodu podniků a směrnici, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství. Tyto předpisy stanovují členským státům minimální standardy v otázkách infromování pracovníků a konzultací s nimi. Jejich cílem je kromě zlepšení ochrany a zajištění vyrovnanějších podmínek mezi jednotlivými podniky také zapojení zaměstanců do rozhodování záležitostí, které se jich týkají.

Podle zprávy splňují směrnice svůj účel, nedostatky se však objevují v otázkách působnosti a jejich uplatňování. Co se týče působnosti, ustanovení se nevztahují na značný podíl pracovní síly, neboť vylučují malé podniky, veřejnou správu a námořníky, uvádí se v tiskové zprávě. Uplatňování předpisů chce Komise zlepšit především zvyšováním povědomí a podporou informování zaměstnanců u sociálních partnerů či posílením institucí.

Směrnice o hromadném propouštění a směrnice o převodu podniků byly přijaty v 70. letech, od té doby byl obě jednou pozměněny. Třetí směrnice stanovující obecný rámec je z roku 2002 a doteď nebyla změněna. Podle Komise by časem mohlo dojít k propojení všech tří předpisů do jednoho.

Na přezkumu právních předpisů pracuje Komise soustavně od roku 2010, především v oblastech jako je zaměstnanost, sociální politika, životní prostředí, doprava a průmyslová politika.