Již nyní jsou na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách dostupné elektronické výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD), takové dokumenty však mají pouze informativní charakter. Úředně ověřené výpisy tak nyní vydává pouze MMR nebo je lze získat prostřednictvím sítě CzechPoint.

Od 1.9. budou v Informačním systému o veřejných zakázkách k dispozici výpisy z SKD ve formátu pdf a opatřené systémovým certifikátem, které budou mít náležitosti úředně ověřeného výpisu v elektronické podobě. Podobná služba je již v současné době zavedena například u výpisů z obchodního rejstříku," řekla Veronika Vároši z odboru komunikace MMR. Nová webová služba, kterou MMR spustí 1. září, bude součástí Informačního systému o veřejných zakázkách a bude bezplatná.

Do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů zapisuje MMR dodavatele, kteří splnili základní i profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách. Výpisem pak dodavatelé v zadávacím řízení prokazují, že mají příslušnou kvalifikaci, aniž by museli pokaždé znovu zajišťovat doklady od jednotlivých orgánů, jako je třeba Česká správa sociálního zabezpečení nebo finanční úřad.

Související