Směrnici zajišťující právní poradenství v trestním řízení schválil Evropský parlament již na začátku září, nyní ji formálně přijala také Rada ministrů. Podmínky, za kterých mohou podezřelí hovořit se svým obhájcem, se napříč státy EU liší a právě to chce předpis změnit.

Nová směrnice proto zaručí podezřelému přístup k obhájci od začátku policejního výslechu a dále po celou dobu trestního řízení. Podezřelý bude mít také například právo hovořit s ním důvěrně a obhájce bude moci aktivně zasahovat do výslechu.

Předpis dále počítá se změnami ohledně komunikace po zatčení. Podezřelý bude moct vyrozumět svou rodinu a v případě pobytu v zahraničí se spojit se s konzulátem své domovské země. Osoby stíhané na základě evropského zatykače budou mít vždy právo na obhájce v zemi, kde byl zatykač vydán.

Do několika týdnů bude nová směrnice zveřejněna v Úředním věstníku EU. Členské státy pak budou mít tři roky na její převedení do vnitrostátního práva. V EU ročně proběhne víc jak 8 milionů trestních řízení.