Pro Jana Kuklíka hlasovalo ve volbě 14 z 20 přítomných senátorů. Druhý z kandidátů, Tomáš Richter, získal 5 hlasů, jeden odevzdaný hlas byl neplatný. V akademickém senátu zasedlo jedenáct učitelů a devět studentů.

Pravomoc jmenovat děkana má podle zákona o vysokých školách rektor univerzity, který tak činí právě na návrh akademického senátu fakulty.

Související