Průzkumu se zúčastnili zástupci bank, firem, poradci a restrukturalizační manažeři. Pro špatné finanční řízení firem jako zásadní příčinu krachu hlasovala téměř čtvrtina dotázaných, konkrétně 23 %. Na druhém místě pak respondenti uváděli neschopnost firmy reagovat na změny, celkově pro ni hlasovalo 21 %. Pokles poptávky a s tím související pokles prodeje firem skončil až na třetím místě, stejně jako nekvalitní a chybující management, které celkově získaly 12 % hlasů.

„Pokud firmy přistoupí k řízení financí aktivně a zaměří se na důkladnou kontrolu cash flow, řízení provozního kapitálu a reálné finanční plánování, mohou se nepříjemným situacím vyhnout,“ řekl k tomu Petr Smutný, místopředseda T.M.A. a vedoucí partner oddělení podnikových financí a restrukturalizací PwC ČR.

Právě aktivní řízení financí uváděli respondenti jako nejčastější krok k zabránění krachu. Dalšími možnostmi pak jsou aktivní management zahrnující kvalitní tým, prioritizaci aktivit a důslednost, dále řízení obchodu spočívající ve sledování trhu a chování spotřebitelů a případně také aktivní přístup k restrukturalizaci, tedy identifikování činností přinášejících zisky. Důležitá je také aktivní komunikace se zaměstnanci, dodavateli či bankami

Související