Ministři Marie Benešová a Tomáš Borec se shodli na tom, že existence Jednotného patentového soudu je důležitá. Oba státy již dříve také podepsaly dohodu o jeho vytvoření.

„Stávající systém zejména umožňuje a v některých případech dokonce vyžaduje vedení paralelních soudních sporů v řadě členských států. Existují přitom významné rozdíly mezi jednotlivými vnitrostátními soudními systémy a způsoby, jakými soudy řeší patentové spory; vícenásobný spor v různých státech tak může vést k různým výsledkům. Stávající systém je tak pro zúčastněné strany složitý, nákladný a problematický z hlediska právní jistoty,“ uvedl slovenský ministr spravedlnosti Tomáš Borec.

Jednotný patentový soud bude v prvním stupni decentralizovaný a bude složený z místních a regionálních komor a z jedné ústřední komory. Ministři proto také jednali o případném vytvoření společné regionální komory.

„Za ministerstva spravedlnosti obou našich zemí panuje shoda, že nejlepším řešením by bylo vytvořit regionální komoru Soudu prvního stupně, která by sídlila v České republice, konkrétně ve vašem městě justice, tedy v Brně,“ doplnil Tomáš Borec.

Kromě toho ministři diskutovali také zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, k němuž se staví spíše kriticky. Podle Marie Benešové není jisté, že by takový úřad skutečně přinesl vyšší efektivitu při vyšetřování trestné činnosti proti finančním zájmům EU a naopak podle ní hrozí průtahy. Obě země se tak rozhodnou, zda se ke zřízení nového úřadu připojí, až podle podmínek uvedených v konečné podobě předpisu.

Související