Rejstřík transparentnosti slouží k informování občanů o organizacích a podnikajících osobách, které se zabývají činnostmi zaměřenými na ovlivňování rozhodovacích procesů Evropské unie. Ke konci října 2013 bylo v rejstříku evidováno 5 952 subjektů, přičemž polovina z nich v kategorii lobbisté a obchodní či profesní sdružení. Dalších přibližně 26 % pak bylo registrováno v kategorii nevládní organizace.

„Svým rejstříkem transparentnosti se příslušné orgány EU připojily k velmi malé skupině zemí stojících v popředí úsilí o regulaci zástupců zájmových skupin. Ve srovnání s těmito zeměmi má náš rejstřík nejširší záběr,“ uvedl místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

Podle studie, na kterou zpráva odkazuje, obsahuje nyní rejstřík 60 až 75 % všech organizací sídlících v Bruselu. Současně také bylo provedeno již více než tisíc kontrol kvality.

Do budoucna je pak podle zprávy nutné se zaměřit na zlepšování obsahu údajů a na zvyšování povědomí o samotném rejstříku. K jeho využívání by měly být povzbuzovány instituce, úřady a agentury EU.

Související