Jak byste popsal právní souvislosti současného dění kolem tunelu Blanka?

Metrostav chce zaplatit a město hledá pro zaplacení právní titul. Praha chce mít totiž jistotu ohledně ceny a právního titulu k zaplacení. Právní titul ale nemůžeme najít. Město chce zaplatit, ale hledá legální cestu. Tvrdíme totiž, že smlouva je neplatná. Stejně jako dodatky k ní, protože o nich nikdy nerozhodovala rada ani zastupitelstvo, jak to mělo být podle zákona, ale byl to jen úkon ředitele odboru. Pokud k tomu dojde i rozhodčí soud, tak se smluvní strany musí dohodnout na narovnání. K tomu bude nutný znalecký posudek, který nám dá jistotu ohledně ceny. Dohoda o narovnání by pak měla být i titulem k nabytí vlastnického práva k Blance. Pokud se bude uzavírat dohoda o narovnání, zastupitelstvo bude muset potvrdit, že město chce vlastnické právo k této stavbě. Neumím si představit, že by zastupitelstvo řeklo opak. Všichni to chtějí, jen současná rada je trestně stíhána kvůli Opencard a nemůže si tak dovolit proplácet peníze s vědomím, že tady není legální právní titul.

Není ale právě takto velká opatrnost způsobená trestním stíháním v kauze Opencard?

Bezesporu jde o opatrnost. V České republice dochází k široké kriminalizaci politického rozhodování v rámci veřejné správy. Opatrnost je ale na místě. Zákon zcela jasně stanoví, že o nabývání majetku a vlastnických práv k nemovitostem má rozhodovat zastupitelstvo, popřípadě rada. A k tomu tady nedošlo. Rada byla postavena do situace, kdy měla schvalovat vícepráce v rámci Blanky. Její pozice je tak poněkud nekomfortní v momentě, kdy má informace o tom, že to, co předcházelo, je neplatné. Proto je nutné vztah s Metrostavem narovnat.

Co říkáte na výtky neprávníků, pro které je nepochopitelné, že se teprve teď řeší, jestli smlouvy jsou platné nebo neplatné?

Ani jsem nepředpokládal, že se může dojít k takovým absurdním závěrům. Výstupy a analýzy, které jsem nechal zpracovat na přelomu června a července letošního roku, začaly být známy někdy v průběhu října a definitivně je známe až teď. Někomu se může zdát, že je to pozdě. Ale jak říkám, upřímně jsem nečekal, že by to mohlo mít až takový dosah. Všechny právní úkony, které se na magistrátu činí, totiž musí podle zákona procházet radou či zastupitelstvem, a to se tady historicky nedělo. V minulosti se tady zákon tedy interpretoval jinak. Podle stanoviska, které jsem si nechal zpracovat, není delegace pravomocí v souladu se zákonem. A s tím jsme se museli vyrovnat. Nejzávažnější to bylo právě v oblasti veřejných zakázek, které historicky nechodily na radu. To jsme museli změnit. Město proto od roku 2012 schvaluje takzvané záměry. Rada říká, co a jakým způsobem se má poptat. Dříve to chodilo na radu až v konečné fázi a někdy ani to ne.

Jak dlouho si myslíte, že se může spor táhnout? Jak dlouho bude rozhodovat rozhodčí soud?

Pokud bude dán návrh na zahájení rozhodčího řízení ze strany Metrostavu, který má problém s placením, tak rozhodčí soud začne v nejbližší době (rozhovor se konal na začátku prosince - pozn. red.). Rozhodčí soud je v této chvíli nejefektivnějším prostředkem, jak se dobrat nějakého relevantního právního závěru. Součástí smlouvy byla rozhodčí doložka, byť tedy smlouva je neplatná, tak už i současná judikatura hovoří o tom, že rozhodčí doložky platné jsou. Praha se rozhodčímu soudu nebrání. Pokud by byla pochybnost o platnosti rozhodčí doložky, tak není problém uzavřít dodatečnou smlouvu o rozhodčím řízení. Pravdou je, že rozhodování rozhodčího soudu je rychlejší než u obecných soudů a při zaplacení poplatků pak soud rozhoduje ve zrychleném režimu. Takže do dvou nebo tří měsíců bychom mohli mít relevantní právní závěr ohledně platnosti nebo neplatnosti smluvního vztahu. Jsem ale přesvědčen o tom, že i pokud by smlouva podle soudu byla platná, tak se dohodě o narovnání nevyhneme. Je tady uzavření smlouvy o dílo, ale pak také dodatky, které jsou podle našeho názoru rovněž neplatné. Dle mého osobního názoru tak celý tento spor města s Metrostavem spěje k dohodě o narovnání. -

 

"Veřejné zakázky historicky nechodily na radu. To jsme museli změnit. Město proto od roku 2012 schvaluje takzvané záměry. Rada říká, co a jakým způsobem se má poptat. Dříve to chodilo na radu až v konečné fázi a někdy ani to ne."


Foto Archiv Magistrátu hlavního města Prahy

Související