K nejvyššímu zvýšení došlo letos ve Slovinsku, kde sazba daně z příjmu vzrostla z 41 na 50 procent. K významnému zvýšení došlo také v USA, kde nejvyšší federální daň vzrostla z 35 procent na 39,6.

Naopak k největšímu poklesu daně došlo ve Velké Británii, kde se nejvyšší sazba snížila z 50 na 45 procent.

Kromě toho klesla daň například v Řecku, ze 45 procent na 42.

Pokud jde o Českou republiku, ta letos zavedla tzv. solidární zvýšení daně pro osoby s vysokými příjmy. Zvýšení činí sedm procent a uplatňuje se u příjmů přesahujících 1 242 432 korun ročně.

"Solidární daň byla původně zavedena na přechodné období do roku 2015, kdy měla vstoupit v platnost nová legislativa ohledně jednoho inkasního místa, zahrnující rozsáhlé daňové změny. Prozatímní vyjádření zástupců možné budoucí vládní koalice však spíše inklinují k ponechání zdanění fyzických osob tak, jak je, včetně solidární daně minimálně do roku 2016," uvedla na konci listopadu Jana Bartyzalová, partnerka společnosti KPMG Česká republika. 

 

Zvýšení daně z příjmů fyzických osob:

 

  Sazba v procentech   Nárůst v procentních bodech
Země 2012 2013
Slovinsko 41,00 50,00 9,00
Egypt 20,00 25,00 5,00
USA 35,00 39,60 4,60
Lucembursko 41,34 43,60 2,26
Finsko 49,00 51,13 2,13
Izrael 48,00 50,00 2,00
Portugalsko 46,50 48,00 1,50
Arménie 25,00 26,00 1,00
Dánsko 55,38 55,56 0,18

 

Zdroj: KPMG Česká republika

 

Snížení daně z příjmů fyzických osob:

 

  Sazba v procentech   Pokles v procentních bodech
Země 2012 2013
Velká Británie 50,00 45,00 5,00
Řecko 45,00 42,00 3,00
Litva 25,00 24,00 1,00
Island 46,24 46,22 0,02

 

Zdroj: KPMG Česká republika

Související