Nově zvolený předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček svolal na 21. ledna v pořadí pátou schůzi. Učinil tak na návrh poslanců budoucí vládní koalice, kteří chtějí jednat o pěti návrzích na vydání zákonů.

Nejpodstatnější návrh, jímž by se měli zákonodárci zabývat, je novela samotné Ústavy, konkrétně pak článku 97. Ten vymezuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Nově by z prvního odstavce měla zmizet druhá věta, která zní "(NKÚ) Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu". Nahradit by ji pak měl pětibodový výčet, jenž by ústavně garantované pravomoci NKÚ podstatně rozvedl a rozšířil.

Nově by tak NKÚ měl dohlížet na hospodaření "s prostředky poskytnutými ze zahraničí", "s majetkem veřejných institucí, o nichž tak stanoví zákon" nebo "s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek majetkovou účast, o nichž tak stanoví zákon". V úzké návaznosti na žádost o přepsání článku 97 Ústavy by pak měli poslanci schvalovat také změnu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.).

Kromě ústavní novely schůze počítá s projednáním zákona o Registru smluv a několika novel. Nové znění by tak v případě schválení měly dostat zákony o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, o veřejných zakázkách a především platný, leč neúčinný zákon č. 218/2002 Sb. známý jako "služební zákon".

Související