Jedná se o velmi běžnou situaci při koupi například elektroniky nejen v bazaru či ojetých aut, o nichž se po čase zjistí, že byly kradené.  Musíme se však mít na pozoru při střetu s právními řády jiných zemí, jelikož platí pravidlo, že vlastnictví k věci se vždy řídí právem toho státu, ve kterém se věc v daném momentu nachází.  V ostatních právních řádech jsou v této situaci mnohdy více chráněna práva původního okradeného vlastníka, než jak je chrání nový občanský zákoník.  

Jako příklad uvedu několik běžných situací. Pokud třeba přiletí český občan na letiště ve Frankfurtu s tabletem, jejž sice koupil v domnění, že se jedná o nový, ovšem původem byl kradený, bude německá policie oprávněna ho zabavit, pokud zjistí, že byl hlášen jako kradený. Dotyčnému, jenž tablet koupil a byl mu zabaven, potom už jen zbyde se obrátit na prodávajícího a žádat vrácení peněz.
Další situace, pro mnoho Čechů důvěrně známá – problémy s ojetými vozidly při příjezdu do Německa. Pokud v této situaci německá policie zjistí, že je auto kradené, bude opět oprávněna nám ho zabavit, a to i přesto, že budeme moci dokázat, že my jsme ho koupili. Na druhou stranu je podle německého právního řádu možné vracet Čechům odcizené starožitnosti, pokud se najde vlastník.
Na závěr bych Vám rád doporučil i přes změny v českém právu pořád prověřovat původ kupovaných věcí.

Arthur Braun, M. A.
řídicí partner AK
bpv BRAUN PARTNERS

Související