Průměr v celé Evropské unii (EU) pak v této záležitosti činí 75 %. Dále více než polovina obyvatel EU (56 %) má dojem, že míra korupce v jejich zemi za poslední tři roky vzrostla.

Nepříznivě také vyznívají data získaná mezi českými podniky. Přes 70 procent z nich považuje fenomén uplácení za hlavní překážku v podnikání. 

Zpráva hodnotí stav korupce a boje proti ní v každém členském státě zvlášť a na základě toho vyzdvihuje nedostatky a navrhuje příslušná opatření. O České republice uvádí, že v této oblasti dochází k vývoji, ovšem přetrvávají potíže v zadávání veřejných zakázek a zneužíváním veřejných prostředků. Komise v této souvislosti navrhuje přijetí pravidel o střetu zájmů úředníků. V souvislosti s tímto opatřením se v poslední době hovoří o služebním zákoně.

Komise dále ve zprávě uvádí upozorňuje na absenci právního podchycení dalších podstatných procesů. Navrhuje například, "aby byly v rámci výročních finančních zpráv zveřejňovány informace o výdajích a darech v rámci volebních kampaní a aby byla zavedena objektivní kritéria pro jmenování a odvolání nejvyšších představitelů státního zastupitelství".

Související