Návrh novely zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI), o které poslanci v únoru hlasovali, je především reakcí na nedávnou metanolovou kauzu a na ohrožení českých spotřebitelů potravinami z Německa, obsahující dioxiny. Jak uvádí důvodová zpráva, nová forma opatření by měla přinést zejména možnost rychlé reakce na případy, které vyžadují bezprostřední zásah, jakými jsou zejména případy významných potravinových krizí.

Největší změny se mají týkat rozšíření pravomocí územních inspektorátů SZPI a možnosti zakázat užívání provozních prostor osobě, která v případě nesoučinnosti odmítne vpustit inspektory do provozovny. Cílem novely je tak zkvalitnění dozoru a kontroly. Územní inspektoráty SZPI budou mít nově v kompetenci ukládat opatření i mimo svoji územní působnost, jestliže vznikne podezření, že nebezpečná potravina je prodávána ve více regionech.  

Zvýší se také ochrana spotřebitelů před nejakostními a klamavě označenými výrobky. Novela umožňuje inspektorům zastavit prodej takovýchto zemědělských a tabákových výrobků a potravin. Rovněž budou rozšířeny příležitosti uložit povinnost provádět na náklady kontrolované osoby po určitou dobu rozbory v laboratoři.

Související