Požadavky, jenž jsou na uchazeče kladeny, jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti. Nový ředitel musí mít mimo jiné vysokoškolské magisterské vzdělání ve společenskovědním oboru, minimálně tři roky praxe ve vedoucí funkci a musí se orientovat v problematice Probační a mediační služby.

Předpokládaný nástup do funkce je v dubnu 2014. Zájemci o místo mají možnost zaslat své přihlášky poštou nebo je doručit osobně do podatelny ministerstva.

Související