Decentralizace, snížení administrativní zátěže a zvýšení důrazu na výchovnou práci s vězněnými osobami, to jsou základní body nové koncepce rozvoje vězeňství, jak uvádí zpráva ministerstva spravedlnosti.

Po odvolání bývalého ředitele Petra Dohnala, je podle Ondráška v první řadě potřeba stabilizovat a sjednotit sbor, aby vůbec mohly být reformní kroky splněny. Vězeňskou službu tak čeká reorganizace s cílem posílit komunikaci i s dalšími justičními složkami.

Hlavním bodem celé reformy je pak důraz na snížení recidivy vězňů. Vězeňská služba má svým působením přispívat k efektivnější resocializaci vězňů. Neúspěšný návrat do civilního života je totiž v současnosti velkým společenským problémem. Východisko vidí Ondrášek ve zintenzivnění spolupráce s Probační a mediační službou ČR a nevládními organizacemi fungujícími v oblasti resocializace vězňů.

Reforma dále upravuje určité administrativní a koordinační kroky, které Generální ředitelství čekají.

Související