"Pondělní hlasování vysílá silný signál o nulové toleranci všem, kteří zneužívají informace v obchodním styku či manipulují s trhem. Je důkazem závazku EU ochraňovat důvěryhodnost jejích finančních trhů a odrazovat zločince, kteří chtějí vydělávat na manipulaci s informacemi. Správní orgány nyní získávají větší pravomoc vyšetřovat zneužívání trhu a budou moci ukládat pokuty až do výše milionů eur," uvedli ve společném prohlášení Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, a Michel Barnier, komisař EU pro vnitřní trh a služby.

Podle tiskové zprávy by mělo přijetí nařízení hlavně rozšířit pravidla týkající se zneuživání trhu na elektronické obchodní platformy. Přísná pravidla tvůrci slibují také pro manipulátory s ukazateli (napříkad LIBOR) nebo zneuživatele komoditních či derivátních trhů. Měla by se také posílit spolupráce mezi příslušnými regulačními a kontrolními orgány.

Trestní odpovědnost by se pak podle směrnice neměla vyhnout osobám (včetně právnických) zneužívajícím informace v obchodním styku, manipulícím s trhem a podobně. "Vznikne společný soubor trestních sankcí, včetně pokut a odnětí svobody alespoň na čtyři roky za obchodování zasvěcených osob či manipulace s trhem a dva roky za neoprávněné zveřejnění důvěrných informací," stojí v tiskové zprávě.

Související