Generální advokáti, kteří působí u SDEU, jsou jmenováni na dobu šesti let s možným opětovným jmenováním. Úkolem generálního advokáta je předkládat stanoviska k případům předloženým soudu.

Kandidáti musí mimo jiné splňovat například tyto požadavky:

  • být státním občanem České republiky
  • mít právní praxi po dobu nejméně deseti let
  • skýtat záruky nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce soudce po případném jmenování
  • aktivně ovládat francouzský jazyk a další z úředních jazyků EU mimo svůj mateřský.

Zájemci mohou podávat ministerstvu své přihlášky do 15. srpna 2014 do 24:00.

Výběrová komise, jejíž předsedkyní je sama Válková, se skládá z ministra zahraničních věcí, vládního zmocněnece pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie, předsedy Ústavního soudu, předsedy Nejvyššího soudu, předsedy Nejvyššího správního soudu, člena jmenovaného ministrem spravedlnosti, člena jmenovaného předsedou České advokátní komory a člena jmenovaného děkany právnických fakult. Konečný výběr schvaluje vláda. Schválený návrh vybraného kandidáta následně předloží ministr zahraničí generálnímu sekretariátu Rady EU.

Více podrobností ohledně výběrového řízení je možné nalézt na stránkách ministerstva spravedlnosti. Z nich vychází i tato zpráva.

Související