Téměř v polovině společností je problémem zpronevěra majetku. V pětině případů se objevila korupce a úplatkářství, obsazování spřízněných osob do vedoucích pozic nebo využívání výhod za hranicemi zákona. 

Pokud jde o střet zájmů, tento problém se objevuje u více než třiceti procent firem. Problém se však netýká jen vedení. Firmy nebývají ve třetině případů úspěšné ani v odhalování střetu zájmů u některého z jejich zaměstnanců.

KPMG se na to, jak účinně ve svém vedení řídí firmy rizika podvodného jednání, zaměřila v uplynulých dvou letech . Posouzení podléhala stovka firem v regionu střední a východní Evropy. Zjištění nebylo příliš příznivé. Společnosti dle KMPG neumějí přijímat opatření, která by zpronevěře či střetu zájmů zamezila. Informace vycházejí z tiskové zprávy.

Související