Helena Válková chce přísněji postihovat dopravní přestupky a trestné činy. Na schůzce s ministrem vnitra Milanem Chovancem se dohodli na krocích, které by měly vést ke zlepšení stávající situace kolem trestání řidičů. Válková si je podle svých slov vědoma toho, že nemůže nařizovat soudcům jak mají při trestání pachatelů postupovat. Od plánovaných pravidelných schůzek, na které chtějí zvát představitele vyšších soudů, si však s ministrem Chovancem slibují možné usměrnění rozhodovací praxe soudů nižších. Pozvat si chtějí i nejvyššího státního zástupce, který by podle nich mohl více regulovat činnost nižších státních zastupitelství, hlavně v oblasti navrhování trestů pro neukázněné řidiče. 

"Pokud jde o závažnou dopravní kriminalitu, chtěli bychom více než dosud uplatňovat možnosti, které už máme nyní k dispozici v trámci trestního zákona, a potažmo i trestního řádu," říká ministryně Válková. K tomu by měla sloužit analýza, na které začnou rezorty pracovat. "Pokud by z ní vyplynulo, že současná legislativa není dostačující, rezorty by ve spolupráci připravily její úpravy," nastiňuje řešení tisková zpráva ministerstva. 

Řeč byla i o častějších silničních kontrolách. „Našeho občana nezajímá, jestli je problematika v gesci ministerstva spravedlnosti nebo ministerstva vnitra. Potřebuje mít jistotu, že viník bude důsledně potrestán,“ vysvětluje Válková.

Jedním z dalších opatření, které má Válková v plánu, je zřízení registru přestupků. Společně s ministerstvem vnitra již pracují na rozšíření stávajícího registru o přestupkovou část s tím, že údaje do nich nebudou zadávat soudy, ale konkrétní orgány spravující přestupky. "Řešením je také novela přestupkového zákona,“ doplnila ministryně. 

Související