Titulek poněkud zjednodušuje obsah článku, který se bude zabývat nejen problematikou domovní prohlídky, ale i prohlídkou jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii (dále souhrnně "prostory advokáta" a "prohlídka"), především tedy aplikací ustanovení § 85b tr. ř.

Podle něj platí, že při provádění domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, v nichž advokát vykonává advokacii, pokud se zde mohou nacházet listiny, které obsahují skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, je orgán provádějící úkon povinen vyžádat si součinnost České advokátní komory (dále jen "Komora"); orgán provádějící úkon je oprávněn seznámit se s obsahem těchto listin pouze za přítomnosti a se souhlasem zástupce Komory, kterého ustanoví předseda Komory z řad jejích zaměstnanců nebo z řad advokátů. Toto je základ speciální úpravy prohlídek prostor advokátů a také rozličných výkladových problémů. Ty se týkají především interpretace pojmu "prostory, v nichž advokát vykonává advokacii", ale také samotného rozhodovacího procesu dle § 85b tr. ř.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce HN.cz
Chcete si přečíst celý článek?