Podle ministerstva znemožňuje stávající systém zaznamenávající data o insolvenčním řízení získání statistických hodnot o jeho výsledcích. "Tento postup je možný pouze za předpokladu vynaložení dodatečných nákladů na získání těchto dat, nehledě na skutečnost, že kvalita zpracování závěrečných zpráv jednotlivých insolvenčních správců se značně liší, což dále zhoršuje dostupnost těchto dat," vysvětluje problém tisková zpráva.

Aplikace by tak měla sloužit k ulehčení celkové správy insolvenčních řízení. Od aplikace si instituce slibují zjednodušení a odlehčení práce účastníkům řízení. Snížit by se měly nejen náklady spojené s transakcemi v průběhu insolvenčního řízení, ale urychlen by mohl být podle ministerstva  i celý proces.

"Výsledkem tohoto procesu bude automaticky generovaná konečná zpráva insolvenčního správce na základě informací zaznamenaných v aplikaci. Tento princip jednak umožní sjednocení výstupů všech insolvenčních správců, jakož i zamezí chybám a nepřesnostem, které se čas od času v konečné zprávě objeví," stojí napříkald v tiskové zprávě. 

 

 

Související