Vybraný kandidát Michal Bobek je profesorem evropského práva na belgické College of Europe v Bruggách. Působí také jako výzkumný pracovník v Institutu evropského a srovnávacího práva při Právnické fakultě univerzity v Oxfordu. Pokud bude Bobek schválen vládou a dohodou členských států na pozici generálního advokáta nakonec vybrán, čeká ho šestileté funkční období. Nahradil by tak jednoho ze čtyř generálních advokátů Soudního dvora, kteří k říjnu příštího roku odcházejí.  

Bobek byl na tuto pozici ministerstvem prozatím jen nominován a je potřeba, aby o jeho kandidatuře rozhodla vláda. "Návrh ministryně spravedlnosti na jmenování kandidáta a jeho náhradníků na generálního advokáta bude nyní předložen výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k projednání a výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR pro informaci. Následně návrh ministryně spravedlnosti projedná a schválí vláda," vysvětluje tisková zpráva ministerstva.

"U Michala Bobka výběrová komise ocenila především jeho dosavadní působivou zahraniční akademickou a vědeckou kariéru, jazykovou vybavenost, schopnost pracovat v prostředí, kde je zastoupeno více právních systémů a výtečnou orientaci v evropském právu, judikatuře Soudního dvora EU a mezinárodním komparativním právu,“ komentuje rozhodnutí výběrové komise ministryně Válková.

Výběrová komise vybrala i dva náhradníky, jimiž jsou současná soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU Irena Pelikánová a soudce Nejvyššího soudu Jakub Camrda. 

 

Související