„Předkládaná novela je zaměřená především na bezpečnost pohybu na pozemních komunikacích,“ vysvětluje ministr Antonín Prachař. Podotýká, že změny, které ministerstvo dopravy navrhlo, nemusí být v této podobě schváleny. Předpis je totiž právě připomínkován. 

Novela zákona v podobě, jakou navrhuje ministerstvo dopravy, již nepustí vozítka segway na chodníky pro chodce. "Dosud jsou osoby pohybující se na zařízení segway považováni za chodce. Novelou dochází k jejich jasnému definování v silničním provozu. Nově půjde o osobní přepravní prostředek," vysvětluje tisková zpráva ministerstva. Podle zákona bude na obci, aby nařízením určila místa, kde se mohou tato - slovy zákona - "samovyvažovací zařízení" pohybovat. 

Ministerstvem navržené změny se mají dotknout i chodců - za zvýšené viditelnosti jim předpis nakazuje použít jakýkoli reflexní prvek. "Jde o opatření, které výrazně přispěje k zamezení střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodníky. Užitím oděvního prvku dojde k významnému zviditelnění chodce, přičemž tím automaticky dochází k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu," zdůvodňuje tisková zpráva.

Ministerstvo podotýká, že se po chodcích nebude vyžadovat, aby nosili přímo reflexní vesty. "Výrobci oblečení (zejména pak sportovního či pracovního) již dnes užívají reflexní prvky automaticky. Pokud již takové oblečení prvek má, bude tím splněna nová povinnost," upřesňuje tisková zpráva. 

Bezpečnost na českých silnicích by měla zajistit i změna, která opravňuje policistu k zadržení osvědčení o registraci vozidla, v případě že je podle něj daný automobil ve špatném technickém stavu. "Řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile řidič prokáže odstranění závad protokolem o provedení technické kontroly," doplňuje ministerstvo. 

Oprávnění policistů pak změny rozšiřují i tím, že umožní vybrat od řidiče, který by se dle jejich podezření vyhýbal správnímu řízení, kauci až do 50 tisíc korun. "Výše kauce nesmí překročit nejvyšší sazbu pokuty, kterou lze daným přestupek uložit. V případě, že správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o přestupku nebo bude takové řízení pravomocně zastaveno, kauce se dotyčnému řidiči vrátí v plné výši," říká ministerstvo dopravy.

Chystané změny nově připouští obranu žadateli o řidičský průkaz, který nesouhlasí s výsledkem dopravně-psychologického vyšetření. "Žadatel, který neuspěje u dopravně psychologického vyšetření, může se do deseti pracovních dnů odvolat na ministerstvo dopravy k přezkumu vyšetření. To následně zřídí do 15 pracovních dnů komisi složenou ze tří dopravních psychologů, která přezkum provede. Výsledek komise pak nahradí původní posudek provedený akreditovaným dopravním psychologem," líčí tisková zpráva.  

Předpis ve své nové podobě přinesl i definici jízdního pruhu pro cyklisty. Kromě těchto zásadnějších změn přináší novela i některé drobné změny."Patří mezi ně například povinnost před započetím jízdy očistit čelní a přední boční sklo od námrazy, sněhu či jiných nečistot nebo odstranit kusy ledu a sněhu z vozidla a nákladu, které by se mohly během jízdy," uzavírá tisková zpráva. 

Související