Státy Evropské unie se v letech 2010 až 2012 setkaly s 30 146 obětí. "Za tímto číslem se skrývají lidské tragédie, zmařené naděje i zničené plány na lepší život. V uvedeném období bylo v EU hlášeno 8 551 trestních stíhání za tento zločin," říká statistická zpráva o obětech a pachatelích obchodování s lidmi. Dodává, že oběťmi byly z 80 % ženy. Více než tisíc případů se pak týkalo obchodování s dětmi, za účelem sexuálního vykořisťování. Že se státy s kriminalitou potýkají čím dál úspěšněji dokládá počet odsuzujících rozsudků za poslední tři roky; bylo vydáno 3786 soudních rozhodnutí usvědčujících pachatele. 

Před třemi lety byla za účelem boje proti "novodobému otroctví" přijata směrnice proti obchodování s lidmi. Ta se zasloužila o to, že se trestné činy páchané v souvislosti s obchodováním s lidmi posuzují ve všech evropských zemích stejně. Bez rozdílu by měly být i sazby ukládané za tyto činy. Směrnice myslí i na podporu obětem - zajišťuje lepší informování o jejich právech a pokud je obětí dítě, prvořadým hlediskem je jeho "nejlepší zájem", který má být sledován citlivým přístupem.

"Oběti mají právo požádat o azyl a být informovány o možnostech získání mezinárodní ochrany a měly by být chráněny před navracením (návrat do země, v níž hrozí nebezpečí  smrti, mučení nebo jiného nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu)," říkají pokyny k právům obětí. Ve zprávě, která hodnotí, jak si evropské země v boji s touto kriminalitou stojí, je zdůrazněna důležitost spolupráce s občanskou společností. Shrnuje také pokyny, pomocí kterých pohraniční orgány členských států zlepší identifikaci oběti.  

Komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová říká, že úsilí v boji proti obchodu s lidmi stálo již na počátku jejího nástupu do funkce. Vzpomíná, že se politické programy před několika lety na tento problém příliš nezaměřovaly. To se podle ní však změnilo a pokroky jsou viditelné. "Ve svém úsilí musíme neúnavně pokračovat, a to jak v Evropě, tak i za našimi hranicemi. Dlužíme to ženám, mužům, dívkám i chlapcům, kteří jsou právě nyní proti své vůli zadržováni a v otřesných podmínkách vykořisťováni. Byť i jediná oběť obchodování s lidmi je prostě příliš,“ říká Malmströmová. 

Související